magnetni nakit


magnetni štapić magnetna voda
Magnetoterapija magneti za telo Prirodni magneti Život na Zemlji se razvijao pod uticajem mnogih faktora, među kojima značajno mesto zauzimaju električna i magnetna polja. Elektromagnetna polja koja nas okružuju imaju prirodno poreklo i spadaju u prirodna elektromagnetna polja. Magnetizam se odnosi na sposobnost određenih tela da deluju na drugo telo. […]

Magnetoterapija magneti za telo « FIZIOTERAPIJA