Zdravlje detoksikacija


Zdravlje detoksikacija. Šta je zdravlje

Po definiciji Svetske zdravstvene organizacije, zdravlje nije samo puko odsustvo bolesti, već zdravlje čini potpuno fizičko, psihičko i materijalno blagostanje. Zdravlje znači uravnotežen saživot nas samih sa svime što nas okružuje. Ako zdravlje posmatramo kao privilegiju pojedinca, onda zdravlje sigurno nije nešto čime će se baš svaki pojedinac moći pohvaliti. Zato, ako zagađujemo planetu na način da ogroman broj fabrika izbacuje mnoštvo otpadnih štetnih materija, ako je trujemo izradom i konzumiranjem proizvoda koji nisu prirodni i kojima treba čak i stotine godina da se u prirodi rastvore i razgrade, onda je suludo razmišljati da činimo dovoljno da sami sebi omogućimo uživanje u toj neprocenjivoj privilegiji – privilegiji sopstvenog zdravlja. Ako prirodu prekomerno iskorišćavamo i zagađujemo, onda će zdravlje koje dobijamo rođenjem biti samo kratkoročno naša privilegija, neposredno nakon toga bićemo stalno u borbi da ga koliko-toliko sačuvamo, a da ne govorimo o tome kakve predispozicije za zdrav život ostavljamo našoj deci. Naša Kompanija je stoga odlučila da u svom programu, koji je isključivo posvećen očuvanju i unapređenju zdravlja, koristi samo ono najbolje što nam je priroda ponudila, a na šta smo pomalo zaboravili. Korišćenje prirodnih proizvoda, osposobljava nas da održimo optimalni nivo zdravlja,da nam ono bude privilegija koja će omogućiti da uživamo u svom postojanju i ravnoteži koja ne remeti sklad čoveka i prirode. Isključivo prirodni sastojci naših proizvoda pomoći će Vašem telu da brže i efikasnije eliminiše sve vrste toksina koji su dospeli u Vaš organizam kroz zagađenu vodu, vazduh i hranu, vraćajući Vam prirodne mehanizme imuniteta koji će zdravlje dovesti u nivo da ono služi Vama, a ne Vi njemu. Prvi u nizu takvih prirodnih proizvoda jeste zeolit, vulkanski mineral koji se javlja u 106 različitih oblika i podvrsta, od čega se 40 podvrsta koristi u praksi, a njegov najdelotvorniji i najefikasniji oblik je klinoptilolit ili hojlandit.

zeolit u prahu

Kontakt (+381) 061 1924675 Vladimir

Prirodni mineral klinoptilolit je prvi opisao švedski naučnik Axel A.F. Cronstadt, još 1756. godine, tako da je istorija korišćenja zeolita stara već 250 godina. Prva međunarodna konferencija o nalazištima, osobinama i mogućnostima upotrebe zeolita organizovana je u Tucsonu, u Arizoni, 1976. godine.
Zeolit (klinoptilolit) je prirodni silikatni materijal rešetkaste porozne strukture, sa mikroporama, nastao mešanjem vulkanske lave sa podzemnim alkalnim vodama u posebnim geološkim uslovima, u milenijumskom vremenskom periodu. Kristalna rešetka se sastoji od silicijuma ( SiO4 ) i aluminijuma ( AlO4 ), a u ovim jakim rešetkastim mrežama nalaze se katjoni kao što su kalcijum, magnezijum, natrijum i kalijum. Zahvaljujući ovakvoj strukturi, zeolit poseduje veoma snažnu sposobnost jonske donacije navedenih katjona uz istovremenu apsorptivnu sposobnost. Stoga se već dugo upotrebljava u poljoprivredi,
kao dodatak zemljištu u cilju njegovog čišćenja da bi se smanjila količina pesticida, herbicida i pojačala kontrola veštačkih đubriva, a takođe i sačuvala njegova vlažnost. Upotrebljava se kao oplemenjivač hrane za stoku, jer se njegovim dodatkom u ishrani stoke znatno smanjuje koncentracija aflotoksina u mleku, kao i u žitaricama korišćenim za ishranu domaćih životinja. Koristi se za detoksifikaciju štala, za čišćenje nuklearnih postrojenja, te industrijskih otpadnih voda i vodotoka. Nakon katastrofe u Černobilu, 1986. godine, da bi se izvršila njegova dekontaminacija posle nuklearne katastrofe, upotrebljeno je 500.000 tona klinoptilolita. U dekontaminaciji reke Dnjepar, korišćenjem klinoptilolita smajena je koncentacija Cs iz otpadnih voda atomske centrale za 95%.
Zeolit se širom sveta koristi takođe za humanu upotrebu, i to kao suplement koji je preko 20 godina poznat kao jedan od najboljih „čistača“ i detoksifikatora ljudskog organizma. Da bi se pojačao efekat i delovanje klinoptilolita, on se obrađuje posebnim tehnološkim postupkom, koji je patentom zaštićen. Sam postipak naziva se AKTIVACIJA, a njime se prirodni zeolit aktivira i poprima nova fizička svojstva kojima povećava svoju aktivnu površinu i pojačava apsorpcionu moć. Pored toga zeolit u procesu AKTIVACIJE takođe pojačava i jonsku izmenu kao i kapacitet elektronske donacije tako da je mnogo delotvorniji od polaznog proizvoda.

zeolit u tabletama kapsulama

Kontakt (+381) 061 1924675 Vladimir
Dok klinoptilolit koji nije aktiviran ima apsorpcionu sposobnost od 300 m2/kg, aktivacijom njegova apsorpciona sposobnost iznosi 1000 m2/kg. Tako aktiviran klinoptilolit postaje DETOXAMIN. Zahvaljujući svojoj sposobnosti jonske donacije, detoxamin ima visoko izraženi afinitet prema teškim metalima, pa olovo, živa, kadmijum i drugi teški metali bivaju
privučeni i vezani u njegovu rešetku i na takav način eliminisani iz organizma. Oksidativni metabolizam je najdelotvorniji način stvaranja energije neophodne ćeliji, ali on sa druge strane dovodi do formiranja slobodnih radikala koji oštećuju biološke strukture, lipidnu ćelijsku membranu, DNK, te ćelijske organele. Povećanu produkciju i stvaranje slobodnih radikala u telu uzrokuje i zagađenje životne sredine (zagađenje vazduha, teški metali,
pesticidi), UV zračenje, ishrana bogata mastima, duvan, alkohol, neadekvatna fizička aktivnost, metabolizacija nekih lekova (oralni kontraceptivi). Oksidatvni stres igra značajnu ulogu u nastanku arteroskleroze (a samim tim u nastanku infarkta miokarda i moždanog udara), šećerne bolesti, reumatskih obolenja, zaraznih bolesti, katarakte, malignih tumora, te prouzrokuje prerano starenje. Antioksidansi su supstance koje svojim delovanjem smanjuju produkciju ili ubrzavaju eliminaciju slobodnih radikala koji su već formirani.
Detoxamin pokazuje veoma visoku antioksidativnu aktivnost ne samo predupređujući dejstvo slobodnih radikala, već svojim kapacitetom vezivanja katjona smanjuje mogućnost njihovog nastanka. Kod pacijenata koji zbog teškog kliničkog stanja ili iz nekih drugih razloga ne mogu da neutrališu delovanje oksidativnog stresa, detoxamin može da poboljša efekte i učinak terapije kao i da dovede do poboljšanja opšteg stanja i da dovede do smanjenja subjektivnih tegoba, povećanja apetita, regulacije rada digestivnog trakta. Detoxamin ima izuzetne i pozitivne efekte kod malignih tumora, s jedne strane pomaže oporavak a sa druge strane povećava učinak hemoterapije, te dovodi do poboljšanja opšeg stanja bolesnika aktivacijom limfocita i interleukina. Primenjen kod osteoporoze, dovodi do povećanja gustine kostiju, povećavajući resorpciju kalcijuma. Intenzivni fizički napor kao i intenzivan spotski trening, a posebno nestručno doziran i vođen trening, dovodi do direktnog povećanja slobodnih radikala i laktatnih supstanci u krvi. Posledice oksidativnog stresa i povećanja laktata kod sportista su brojne. U lakšim slučajevima manifestuju se bolovima u mišićima, zamorom, usporenim oporavkom, a u težim slučajevima i trajnim oštećenjem mišića. U ekstremno visokom porastu laktata u krvi, kada govorimo o laktoacidozi, kao rezultat oksidativnog stresa i teškog poremećaja opšteg stanja javlja se mučnina, povraćanje, dehidratacija, a u najtežim oblicima nastaje šok, laktoacidična koma i dolazi do prestanka rada bubrega.
Studije sprovedene sa korišćenjem detoxamina pokazuju da se nakon dvonedeljnog korišćenja detoxamin kapsula u dozi od 3 puta dnevno po 3 kapsule, i to u toku intenzivnog treninga, nivo laktata u krvi smanjuje za 46,9%. Lokalna aplikacija detoxamin
praha dovodi do ubrzanog zarastanja rana zahvaljujući vezivanju eksudata iz rane i njenom zasušenju. Primena detoxamin praha kod rana koje su teško izlečive, kod venskih i arterijskih ulceracija, usnih i genitalnih herpesa dokazano je brže i bezbolno zarastanje bez pratećih komplikacija. Takođe su postignuti odlični rezultati u sanaciji mladalačih akni uz kombinovanu oralnu i lokalnu primenu detoxamina. Izuzetno je važno naglasti da detoxamin deluje iz gastrointestinalnog trakta, da se ne resorbuje, da nije toksičan, da se ne akumulira u unutrašnjim organima, te da ne postoji toksična niti letalna doza.
Kombinujući sva ova pobrojana svojstva klinoptilolita sa supstancama koje takođe imaju izuzetno visoko mesto u zaštiti zdravlja i u povećanju naših mogućnosti kao što su Glukomannan, matični mleč, akai-bobice, došli smo do proizvoda kojima se ponosimo i koje ćemo detaljnije predstaviti na sledećim stranama. Vodeći računa o kvalitetu biljnih i mineralnih sastojaka, obradom u visoko zahtevnim tehnološkim uslovima, proizvođač detoxamin proizvoda garantuje visok kvalitet i delotvornost svih proizvoda.

Svi proizvodi imaju sledeća dejstva:

• Apsorpcija toksina preko cele površine kože i/ili iz unutrašnjih organa;
• Energetska potpora organizmu preko poboljšanja energetskog stanja na nivou ćelije, putem odavanja
elektrona i promene elektrostatičkog napona ćelijske opne;
• Apsorpcija i neutralizacija slobodnih radikala;
• Pozitivan uticaj na razvoj i aktivaciju limfocita i interleukina.
Preporučujemo ga:
• Za detoksifikaciju organizma od teških metala, slobodnih radikala, amonijaka, radionuklida;
• Kod hroničnih bolesti;
• Sportistima, jer smanjuje nagomilavanje mlečne kiseline i dovodi do bržeg oporavka;
• Za jačanje i stimulaciju imunog sistema (posebno kod imunodeficijentnih osoba);
• Za snabdevanje organizma neophodnim mikroelementima;
• Za regulaciju pH krvi;
• Kao pomoćno sredstvo kod zračenja i hemoterapije;
• Kao nutrikozmetik, dovodi do poboljšanja celokupnog metabolizma kožnog tkiva i čini kožu lepšom;
• Proizvod je kontraindikovan kod osoba koje su imale transplantaciju većih organa, jer stimuliše imuni
sistem, pa bi moglo doći do odbacivnja transplantata.
Sigurnosna uputstva:
U toku trudnoće, dojenja, uzimanja lekova ili ako postoje neki medicinski problemi, konsultujte se sa Vašim lekarom pre nego što počnete sa primenom detoxamina. Ukoliko primetite neuobičajene efekte, prekinite sa uzimanjem. Pacijenti sa hroničnom opstipacijom treba da obrate pažnju na to da ovaj proizvod može imati dodatno opstipacijsko dejstvo. Nemojte prekoračiti preporučenu dnevnu dozu. Čuvati van domašaja dece mlađe od 6 godina. Bočicu nakon upotrebe uvek zatvarati. Čuvati na suvom mestu na sobnoj temperaturi. Za proizvodnju naših proizvoda nijedna životinja nije dala život ili bila izložena bilo kakvim mučenjima i testiranjima!

Kontakt (+381) 061 1924675 Vladimir

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

18 + twelve =